Zvolte si placení, se kterým se nespálíte.

Dotace
Spotřebitelský úvěr
Připravujeme
Operativní leasing
Připravujeme

Zajímá vás, jestli můžete získat dotaci a kolik se tak dá ušetřit? Abyste se mohli topit v teple, ne v papírech, rádi vám se vším poradíme a pomůžeme s vyřízením samotné žádosti.

ČISTÁ ENERGIE PRAHA

Jedná se o dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Oblasti podpory

 • Přeměna topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhrada plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
 • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie (obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách).

Výše podpory na technologie Regulus

 • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění – 5 000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
 • Instalace tepelných čerpadel
  • typ země/voda – 60 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
  • typ vzduch/voda – 40 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů)
 • Instalace krbových vložek – 30 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

Pravidla

O podporu mohou žádat fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – až 50 % výdajů

Nová zelená úsporám je dotační program na zateplování a výstavbu úsporných domů, který v České republice funguje už od roku 2009. Vyplácené peníze pocházejí z prodeje emisních povolenek a jedná se až o 5 milionů korun. Celková výše podpory na jednu žádost je zároveň omezena na maximálně 50% řádně doložených výdajů. O příspěvky můžete žádat průběžně, nejpozději do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finanční prostředků. Dotace je však vyplácena až po ukončení realizace podporovaných opatření.

Oblasti podpory

Z programu je možné získat příspěvek na instalaci solárně-termických nebo fotovoltaických panelů, na nucené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) nebo na výměnu neekologického zdroje tepla (například kotel na uhlí) za ekologický zdroj (například kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo). Obecně se však jedná o tyto okruhy:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

Pravidla

 • Žádost o podporu podávají vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50% doložených způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena až po dokončení realizace opatření.
 • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku.
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 milionů Kč.
KOTLÍKOVÁ DOTACE – až 127 500 korun na kotel

Jedná se o druhou vlnu dotačního programu, která běží od roku 2017. Cílem programu je vyměnit v České republice kolem 100 tisíc starých kotlů v celkové výši 9 miliard korun, které pro Českou republiku vyčlenila Evropská komise. Dotaci můžete získat v hodnotě až 127 500 korun na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel.

Příspěvek je možné použít nejen na pořízení zdroje vytápění a na jeho instalaci v domě, ale také na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Oproti první výzvě není třeba realizovat mikroenergetická opatření, například dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Výše podpory

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu – 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním – 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
 • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

+ dalších 7 500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Pořízení nových kotlů je financováno z Operačního programu Životní prostředí.

Předmět dotace

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace
Máte zájem o financování nebo o pomoc s dotací?
Jsme tu pro vás.